RAMEN SHOP

Regie Eric Khoo · Singapur · 2018 · 90 Min.

CAST:
Takumi Saitoh Seiko Matsuda Tsuyoshi Ihara